Hoci sa ešte prednedávnom bránilo proti kobercom pokrývajúcim celú plochu podlahy a dávalo sa im za vinu, že sa v nich koncentruje všetka nečistota a že slúžia predovšetkým ako liaheň roztočov, odborníci združení v nemeckom zväze zaoberajúcom sa alergiami a astmou teraz koberce rehabilitovali.

Dospeli totiž k záveru, že pri starostlivej údržbe sú behúne oveľa zdravšie než holá parketová podlaha. Až dvojnásobne totiž znižujú koncentráciu jemného prachu, ktorý poletuje v ovzduší obytných miestností.

Nezakryté drevené dosky naopak posúvajú hladinu škodlivín, ktoré poškodzujú dýchacie orgány, nad hranicu, prípustnú vo vnútornom prostredí.

Zdroj: Plus